HomeΓύρω από ένα βιβλίοΑνακοινώσειςΠαρουσίαση του Συλλογικού τόμου, «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας Μια λαϊκή τελετουργία στο Πήλιο» – Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Παρουσίαση του Συλλογικού τόμου, «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας Μια λαϊκή τελετουργία στο Πήλιο» – Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Παρουσίαση του Συλλογικού τόμου, «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας Μια λαϊκή τελετουργία στο Πήλιο» – Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

 

Παρουσίαση του Συλλογικού τόμου,
«Οι Μάηδες της Μακρινίτσας
Μια λαϊκή τελετουργία στο Πήλιο»

Εκδόσεις «Επίκεντρο»
Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Αμφιθέατρο Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

 

Μεγάλη αποδοχή έχει η νέα σημαντική επιστημονική έκδοση (συλλογικός τόμος) με τίτλο «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας, Μια λαϊκή τελετουργία στο Πήλιο», που
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Επίκεντρο» στο τέλος του περασμένου χρόνου.

Ο νέος Συλλογικός Τόμος, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 19.00, στο Αμφιθέατρο του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.
Την εκδήλωση διοργανώνουν το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, το Ινστιτούτο Προστασίας και
Μελέτης Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς «ΟΙ ΜΑΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ» και οι Εκδόσεις «Επίκεντρο», που θα χαιρετίσουν και την παρουσίαση.

Για τον Συλλογικό Τόμο θα μιλήσουν, ο Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης, Δρ Ψηφιακής Λαογραφίας Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων,
Επιστημονικός Επιμελητής της Έκδοσης και ο Νικόλαος Δ. Σιώκης, Δρ Ιστορίας Ελληνισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν συγγραφείς του Συλλογικού τόμου, με τον συντονισμό του Κοινοτάρχη Μακρινίτσας (1990 – 2002) Νίκου Τσούκα. Σκοπούς του δρώμενου των ΜΑΗΔΩΝ με Ζουρνά και νταούλι θα αποδώσουν οι μουσικοί, Βαγγέλης Μπαντελάς, Ιάκωβος Μπαδιανούδης και Γιάννης Καραμανιώλας, για να χορέψουν οι Ζεϊμπέκηδες του θιάσου των «Μάηδων» της Μακρινίτσας. Επίσης στην διάρκεια της παρουσίασης θα προβληθούν οπτικοακουστικά αποσπάσματα από το Επιτελεστικό Δρώμενο των «ΜΑΗΔΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ».

Ο νέος Συλλογικός Τόμος αποτελεί συνέχεια των επίμονων προσπαθειών για την διαφύλαξη και την ανάδειξη του δρώμενου των «ΜΑΗΔΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΗΛΙΟΥ»

σε όλη την Ελλάδα, κατόπιν της εγγραφής του, τον Φεβρουάριο του 2022 στον Εθνικό Κατάλογο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδος.

Την επιστημονική επιμέλεια αυτής της μοναδικής έκδοσης έχει ο Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης. Στο συλλογικό τόμο υπάρχουν τα παρακάτω κεφάλαια σημαντικών
πανεπιστημιακών, ερευνητών, λαογράφων, ανθρωπολόγων και μουσικών:

ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Δρώμενα και λαϊκές γονιμικές τελετουργίες της Άνοιξης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ, Οι Μάηδες της Μακρινίτσας Πηλίου: Ιστορικό, εννοιολογικό
πλαίσιο, προέλευση και περιγραφή του δρώμενου.
ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Η εκφραστική και αφηγηματική δυναμική του ενδεδυμένου
σώματος των «ζεϊμπέκων» στους Μάηδες της Μακρινίτσας.
ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ, Παρενδυσία, μεταμφίεση, παραπλάνηση στους Μάηδες της Μακρινίτσας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ, Δρώμενα και χορός – η περίπτωση των «Μάηδων» της Μακρινίτσας.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ, Οι μουσικές φόρμες των σκοπών στο εθιμικό δρώμενο των
«Μάηδων.
ΚΩΣΤΗΣ ΔΡΥΓΙΑΝΑΚΗΣ, Ζουρνάδες και Νταούλια στους Μάηδες της Μακρινίτσας: Σκόρπιες
σημειώσεις μιας ανολοκλήρωτης έρευνας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ, Οι Μάηδες της Μακρινίτσας Πηλίου: Ένα δρώμενο βαθιά ριζωμένο στους
κατοίκους της περιοχής.

Η έκδοση αυτή περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, διαφορετικών φωτογράφων, που είδαν από τη δική τους ματιά και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους το
δρώμενο, αποτελεί δε ένα ακόμη εκδοτικό θρίαμβο των Εκδόσεων «Επίκεντρο» και κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ευεργέτη της
Μακρινίτσας, Σταύρου Κωνσταντινίδη, τρεισήμισι χρόνια μετά την «αναχώρησή» του και αποτελεί μια ακόμη προσφορά της Οικογένειάς του στη Μακρινίτσα Πηλίου.

Εκτός όμως από τις παραπάνω αναφερόμενες σημαντικές συνεισφορές, δεν θα πρέπει να παραληφθεί η προθυμία των μελών του Θιάσου των ΜΑΗΔΩΝ, που το
αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και τιμή, αφού παρείχαν πληροφορίες, ιστορικά ντοκουμέντα και υλικό για την ολοκλήρωση των περιεχομένων που περιλαμβάνονται στον Συλλογικό τόμο.

Η παρουσίαση του βιβλίου ξεκινά από την Θεσσαλονίκη, προς τιμήν της Οικογένειας Σταύρου Κωνσταντινίδη, ενώ θα γίνει στον Βόλο, στη Μακρινίτσα και στα
Τρίκαλα Θεσσαλίας. Το βιβλίο σκοπό έχει να κοσμήσει τις Βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φορέων πολιτισμού και των ασχολούμενων με την Λαογραφία, ενώ οι τυχόν πωλήσεις του θα ενισχύσουν το έργο της Α. Κ. Μ. Ε. «ΟΙ ΜΑΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ».

 

Καπανιάρης Γ. Αλέξανδρος
Ο Αλέ­ξαν­δρος Γ. Κα­πα­νι­ά­ρης είναι Δι­δά­κτο­ρας Ψη­φι­α­κής Λα­ο­γρα­φί­ας και Με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κός Ερευ­νη­τής του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Εθνο­λο­γί­ας του Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στη­μίου Θρά­κης.
Βαρβούνης Γ. Μανόλης
Ο Μα­νό­λης Γ. Βαρ­βού­νης είναι Κα­θη­γη­τής Λα­ο­γρα­φί­ας στο Τμή­μα Ιστο­ρί­ας και Εθνο­λο­γί­ας του Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στη­μίου Θρά­κης.
Γκασούκα Μαρία
Η Μα­ρία Γκα­σού­κα είναι Ομό­τι­μη Κα­θη­γή­τρια του Τμή­μα­τος Επι­στη­μών Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής και Εκ­παι­δευ­τι­κού Σχε­δι­α­σμού του Πα­νε­πι­στη­μίου Αιγαίου.
Δρυγιανάκης Κωστής
Ο Κω­στής Δρυ­γι­α­νά­κης είναι συν­θέ­της.
Μαχά – Μπιζούμη Νάντια
Η Νά­ντια Μα­χά – Μπι­ζού­μη είναι Επί­κου­ρη Κα­θη­γή­τρια Λα­ο­γρα­φί­ας (Λα­ϊ­κή τέ­χνη) του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας Εθνο­λο­γί­ας Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στή­μιου Θρά­κης,
Μπαντελάς Βαγγέλης
Ο Βαγ­γέ­λης Μπα­ντε­λάς είναι Αν­θρω­πο­λό­γος και Εκ­παι­δευ­τι­κός Μου­σι­κής.
Πραντσίδης Ιωάννης
Ο Γι­άν­νης Πρα­ντσί­δης είναι τ. Επί­κου­ρος κα­θη­γη­τής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης.
Τσούκας Νίκος
Ο Νί­κος Τσού­κας ήταν Κοι­νο­τάρ­χης Μα­κρι­νί­τσας την πε­ρί­ο­δο 1990 – 2002. Έχει θη­τεύ­σει ως Πρό­ε­δρος, κα­θώς και σε άλ­λες θέ­σεις του Δ.Σ. του Προ­ο­δευ­τι­κού Συλ­λό­γου της Μα­κρι­νί­τσας, ως Κοι­νο­τάρ­χης Μα­κρι­νί­τσας, μέ­λος του θι­ά­σου και ερευ­νη­τής της το­πι­κής ιστο­ρί­ας.

                         

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.