Γύρω από ένα βιβλίο
Υγεία

Να σου πω την μοίρα σου, να σου πω το ριζικό σου.     Σουζάνα Παπαφάγου , Κλινική

  Σουζάνα Παπαφάγου , Κλινική - Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια Ως γονείς, όλοι θέλουμε το καλύτερο για

    Διαβάζοντας το μικρό πρίγκιπα Σουζάνα Παπαφάγου , Κλινική - Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια Πριν κάποια χρόνια ήρθε

Τέχνες
Κέντρο Δημιουργίας

   Διαμόρφωση της πλοκή β΄ μέρος. Πλοκή είναι ότι συμβαίνει, τι αντιμετωπίζει ο ήρωας μου, για τι παλεύει, τι είδους προβλήματα και εμπόδια εμφανίζονται, πως

     Γιατί Δημιουργική Γραφή και όχι Έκθεση στο δημοτικό και το γυμνάσιο;   Το μάθημα της Έκφρασης- Έκθεσης κατά τη σημερινή εποχή στην οποία η κυριαρχία

     Διαμόρφωση της πλοκής Α΄ μέρος.   Ας αρχίσουμε λοιπόν να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά και τη σωστή τους κατεύθυνση. Υπάρχουν συγγραφείς, που γράφουν βάσει συγγραφικού