HomeΑρθρογραφίαΔιάφορα ΆρθραeTwinning – 9 Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής.

eTwinning – 9 Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής.

eTwinning – 9 Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής.

Είναι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο, να γνωρίζουμε και να παρουσιάζουμε δράσεις τέτοιου είδους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, ο εκπαιδευτικός να αποτελεί έμπνευση για τους μαθητές του, να είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο θα τους πάει πιο κοντά στα όνειρα τους, σε αυτά που αξίζουν ,να τους ανοίγει το μυαλό, να τους δυναμώνει  τα φτερά και να τους καθιστά ικανούς, να πετάξουν μακριά όταν το κλαδί σπάσει.

Η κοινωνία μας χρειάζεται εκπαιδευτικούς από τους οποίους όλοι να μπορούμε να εμπνευστούμε. Έχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς γεμάτους όρεξη και αγάπη για τη γνώση και τα παιδιά μας, οι οποίοι, «ξοδεύουν» τον ελεύθερο χρόνο τους σε κάτι δημιουργικό, όμορφο, διδάσκοντας τη δύναμη της συλλογικότητας και όχι μόνο, βάζοντας στο περιθώριο προκαταλήψεις και διαχωρισμούς  ενώ παράλληλα, παράγουν και μεταδίδουν φως.

Συγχαρητήρια σε όλους και όλες που ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή την ωραία προσπάθεια και ευχόμαστε να βρεθούν πολλοί μιμητές.

politismikos.gr

eTwinning – 9 Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής

 

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν συνεργατικά, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί και προσωπικό που ανήκουν σε Σχολεία της πρωτοβάθμιας (προ-νηπιακή, νηπιακή εκπαίδευση και δημοτικό σχολείο), δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, EEEEK, ΕΚΦΕ, ΣΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, «Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ») (κατηγορία ηλικίας: 3 έως 20+ ετών).

Το πρόγραμμα αυτό  προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα με τους/τις μαθητές/τριες τους, να μοιράζονται και να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης της Ευρώπης.

Το eTwinning δηλαδή είναι η Κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης.

Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία του eTwinning για να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες και παραδείγματα καλής πρακτικής.

Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνοντας από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι οι ακόλουθες (Galvin et al, 2006):

  • Αυθεντική μάθηση: οι μαθητές έχουν μεγαλύτερα κίνητρα όταν συμμετέχουν σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες.
  • Συνεργασία: τα έργα eTwinning απαιτούν συνεργασία σε πολλά επίπεδα όπως εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή.
  • Ευρωπαϊκή διάσταση: τα έργα eTwinning από τη φύση τους τονίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες σε επαφή και ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση.
  • Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Το eTwinning προωθεί την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία, διευκολύνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις τεχνολογικές δεξιότητές τους σε αυθεντικές καταστάσεις.
  • Εκπαίδευση καθηγητών και επαγγελματική ανάπτυξη: ένα σημαντικό κομμάτι του eTwinning γενικά και των έργων ειδικότερα είναι η συμβολή του στην μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών.

 

Στο 9 Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής φέτος υλοποιούμε το eTwinning έργο LearnHarmony που στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ του σχολείου μας, 9ου Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής  και του Comenius-Schule  της Γερμανίας, με έμφαση στην προώθηση ενός θετικού και χωρίς αποκλεισμούς σχολικού περιβάλλοντος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, οι μαθητές/τριες της ΣΤ1 τάξης, στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, θα συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση της ευημερίας, της ψυχικής υγείας, των ίσων ευκαιριών και της βιωσιμότητας χρησιμοποιώντας ψηφιακά και άλλα μέσα.

Επιπλέον, οι μαθητές/τριες θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν ιδέες και στρατηγικές για τη δημιουργία ενός καλύτερου σχολικού περιβάλλοντος. Μέσα από αυτό το έργο, οι μαθητές/τριες θα μάθουν να αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα, κατανοώντας τη σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς χώρου χωρίς αποκλεισμούς.

Θα εξερευνήσουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες και θα μοιραστούμε τις δικές μας εμπειρίες σχετικά με την ευημερία, την καλή φυσική κατάσταση και την ψυχική υγεία στο σχολικό περιβάλλον, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Η βιωσιμότητα και η οικολογία θα είναι επίσης βασικά στοιχεία του έργου. Οι μαθητές/τριες θα διερευνήσουν και θα συζητήσουν τον αντίκτυπο των πράξεων τους στο περιβάλλον με στόχο την προώθηση βιώσιμων πρακτικών εντός της σχολικής κοινότητας.

Μερικές από τις δράσεις μας μέσα στα πλαίσια του έργου μπορείτε να δείτε εδώ:

https://9enato.blogspot.com/2024/01/blog-post_3.html

 

https://9enato.blogspot.com/2024/01/blog-post_22.html

 

https://9enato.blogspot.com/2024/02/blog-post_24.html

 

https://school-education.ec.europa.eu/el/etwinning/projects/learnharmony/twinspace/pages/sustainable-practices-and-eco-awareness

 

https://school-education.ec.europa.eu/el/etwinning/projects/learnharmony/twinspace/pages/mental-health-and-well-being

 

 

 

Ονομάζομαι Αγγελική Τάκη και είμαι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας.

Επέλεξα να ασχοληθώ με το eTwinning γιατί ήθελα να πειραματιστώ και να εμπλουτίσω το μάθημα των Αγγλικών με νέες εμπειρίες.

Ασχολούμαι με το πρόγραμμα αυτό τα τελευταία 6 χρόνια. Τα παιδιά αλλά και οι οικογένειές τους αγκαλιάζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με χαρά συμμετέχουν στις εκάστοτε δραστηριότητες γιατί δε το θεωρούν μάθημα per se αλλά το εκλαμβάνουν ως κάτι διαφορετικό.

Όσον αφορά τυχόν δυσκολίες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την έλλειψη χρόνου καθώς η ενασχόληση με συναφή προγράμματα απαιτεί πάντα καλό προγραμματισμό και τήρηση των deadlines.

 

 

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.